Meld deg inn i dag og bidra til å gjøre Lørenskog mer næringsvennlig!

LØRENSKOG NÆRINGSRÅD

 

Engasjér deg, og gjør en forskjell!

 

Meld deg inn i dag og la oss få høre dine idéer og synspunkter på hva Næringsrådet bør gripe fatt i.

 

Lørenskog Næringsråd skal være et partipolitisk nøytralt forum, et koordinerende organ for medlemmene og den naturlige samarbeids- og diskusjonspartner for offentlige og kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet.

 

Lørenskog Næringsråd kan påta seg spesialoppdrag, prosjekter og sekretariatsfunksjoner.

Er en uavhengig forening og har som formål å fremme medlemmenes og Lørenskogs næringsinteresser.
Kontakt oss om du ønsker mer informasjon!

Vi er her for å bistå deg på best mulig måte. Kontakt oss på dette kontaktskjemaet, telefon, e-post eller på vår Facebook side. 

Tid er ikke bestemt ennå
Lørenskog Hus
Alle møter og foredrag er AVLYST
Alle møter og frokostmøter i regi av Lørenskog næringsråd er AVLYST på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi kan. Ta vare på hverandre i den situasjonen vi er i nå.
Share

E-post: lorenskognaeringsrad@gmail.com

 

 

© 2016 MerMedia

Følg oss på Facebook