AKTUELT

16.01.2016

TID: 28. JANUAR, STED: LØRENSKOG ARENA, KL 08-09.30

 

Vi starter det første av våre månedlige frokostmøter i Lørenskog Næringsforening. Temaet på dette første møtet er en gjennomgang av aktuelle tema for medlemmene og oppsett av møteplan for 2016.

 

 

14.01.2016

TID: 1. MARS,  STED: LØRENSKOG ARENA, KL 17-19.30

 

Lørenskog Næringsråd innkaller til årsmøte for å sette videre dagsorden for rådet, og gjennomgå de prioriteringer rådet skal arbeide etter utover året 2016 og frem til neste årsmøte. Fullstendig dagsorden og underlag er sendt medlemmene som nyhetsbrev, og med nødvendige lenker til relevante dokumenter...

28.11.2015

Her kan du lese mer om forslaget til innføring av ny reguleringsplan for Lørenskog, og i hvilken takt denne er tenkt implementert. Reguleringsplanen vil direkte eller indirekte berøre alle næringsdrivende i kommunen, og Lørenskog Næringsråd er høringsinstans i forbindelse med planen. Det er derfor viktig for oss alle at vi får høre dine reaksjoner og får...

Please reload

E-post: lorenskognaeringsrad@gmail.com

 

 

© 2016 MerMedia

Følg oss på Facebook