Search
  • post-l-n-r6

Ny reguleringsplan


Her kan du lese mer om forslaget til innføring av ny reguleringsplan for Lørenskog, og i hvilken takt denne er tenkt implementert. Reguleringsplanen vil direkte eller indirekte berøre alle næringsdrivende i kommunen, og Lørenskog Næringsråd er høringsinstans i forbindelse med planen. Det er derfor viktig for oss alle at vi får høre dine reaksjoner og får tanker og innspill på hvordan vi skal håndtere denne prosessen.

#reguleringplan #høringsinstans #næringsdrivende

18 views

E-post: lorenskognaeringsrad@gmail.com

 

 

© 2016 MerMedia

Følg oss på Facebook