top of page

Årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte 23.mars 2021 kl 1800.

I forkant av årsmøte har vi gleden av å få besøk av Næringssjef i kommunen Camilla Håltem, og Tink v Anders Wengen. De skal orientere om status prosjekt: Samarbeid kommune og Næringsliv.

Sted: Triaden Hotel, Gamleveien 88, Rasta.

NB! Covid19 smitten krever påmelding til årsmøte. Det er kun medlemmer som har betalt kontingent senest 22.mars 2021 som har stemmerett.

Påmelding til lorenskognaeringsrad@gmail.com innen 20-mars.

Dagsorden:

1. Registrering av stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen

4. Styrets årsberetning 2020

5. Regnskap 2020

6. Budsjett med godtgjørelse til styret.

7. Innkomne saker

8. Valg

- Leder for ett år

- Nestleder for ett år

- Kasserer for ett år

- Styremedlem for ett år

- Valgkomite

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret innen

2.mars til lorenskognaeringsrad@gmail.com

Mvh Siv Svensson Ostrø/leder

Nylige innlegg
Tidligere innlegg
Arkivet
Stikkord
Følg oss på
  • Facebook Basic Square
bottom of page