top of page

Innkalling til årsmøte Lørenskog Næringsråd 2023Innkalling til årsmøte 29.mars 2023 kl 1900.


Sted: Fjellhamarveien 52, 1475 Fjellhammer


NB! Det er kun medlemmer som har betalt kontingent senest 27.mars 2023 som har stemmerett.


Påmelding til lorenskognaeringsrad@gmail.com innen 27.mars.


Dagsorden:

1. Registrering av stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen

4. Styrets årsberetning 2022

5. Regnskap 2023

6. Budsjett med godtgjørelse til styret.

7. Innkomne saker
Lørenskog Næringsråd - innkalling
.pdf
Download PDF • 78KB

LNR Årsmelding 2022
.pdf
Download PDF • 143KB

Forslag til budsjett 2023
.pdf
Download PDF • 62KB

Regnskap 2022
.pdf
Download PDF • 70KB

Nylige innlegg
Tidligere innlegg
Arkivet
Stikkord
Følg oss på
  • Facebook Basic Square
bottom of page