top of page

Lørenskog Kommune - Handlingsplan for mobilitet og samferdsel 2022 - 2032.

Hvordan reiser vi til jobb? Hvordan gjennomfører vi tjenestereiser? Hva skal til for at du sykler, går eller kjører kollektiv til jobb? Hvor skal vi få nye sykkelveier? Hvordan ivaretar kommunen varelevering og godstransport?

Spørsmål som disse og mange flere vil besvares i Handlingsplan for mobilitet og samferdsel 2022 - 2032. Planen vil fungere som et prioriteringsdokument for Lørenskog kommune og skal gi både tidsmessige og økonomiske rammer for tiltakene som foreslås iverksatt.

Tiltakene som vil vurderes i planen er relatert til følgende temaer: sykkeltilrettelegging, trafikksikkerhet, hjertesoner rundt skoler, næringstransport, kollektivtransport, snarveier, universell utforming, mikromobilitet, kampanjer for innbyggere, bærekraftig bilbruk, ladeinfrastruktur, drift og vedlikehold, støy og støv, digitale tjenester m.fl.

I forbindelse med utarbeidelse av planen ønsker kommunen bred involvering.

Kommunen har utarbeidet en nettportal hvor alle kan sende inn sine innspill til hva de mener bør inngå i Lørenskog kommune sin Handlingsplan for mobilitet og samferdsel:https://storymaps.arcgis.com/.../bab14265f4a84b0b8a538c14...

Ønsker du å delta i en workshop vedrørende Handlingsplan for mobilitet og samferdsel eller ha et særmøte, ta kontakt med prosjektleder Almudena Díaz Camacho (e-postalmcam@lorenskog.kommune.no).
Nylige innlegg
Tidligere innlegg
Arkivet
Stikkord
Følg oss på
  • Facebook Basic Square
bottom of page