top of page

TJENESTER

Høringsinstans

Man bør ta stilling til hvordan funksjonen som høringsinstans skal gjennomføres og hvordan medlemmene skal involveres - gjennom møter, skriftlige tilbakemeldinger o.l.

Nyheter som angår deg

Tanken er at mens nettsiden blir en ren kontaktside, vil informasjon formidles gjennom nyhetsbrev og innlegg/debatt på Næringsrådets Facebooksider. Lett tilgjengelig og med en lav terskel for engasjement.

Informasjon

Det bør formuleres noen avgrensninger på hva slags informasjon som skal gis, når, hvordan, hvorfor og til hvem. Hvilke kilder skal man ha for ulik informasjon og hvilke ambisjoner skal Næringsrådet ha på dette området.

Forretningsplaner

Skal Næringsrådet utvikle egne tjenester som skal tilbys eksisterende og kommende næringsaktører? F. eks etableringshjelp, fadderordninger eller lignende "inkubator"-tjenester? Dette handler i noen grad om Næringsrådets ambisjon og omfang på virksomheten. Også noe som må tydeliggjøres for å gi medlemmene en god grunn for å være medlem.

Næringsutvikling

Begrepet er svevende og uprisist. Tenker at Næringsrådet vil være tjent med å dele sin agenda med medlemmene, og bli klar på hva man kan/skal kunne tilby sine medlemmer og hva rådet mener med begrepet.

Investeringer

Skal Næringsrådet ha som ambisjon å kunne bringe sammen investorer - og i så fall hvordan skal dette arbeidet gjennomføres?

Kontakt oss om du ønsker mer informasjon!

Vi er her for å bistå deg på best mulig måte. Kontakt oss på dette kontaktskjemaet, telefon, e-post eller på vår Facebook side. 

bottom of page